چرا باید از قاب پلاک استفاده کرد؟

این محصول علاوه بر حفاظت و نگهداری پلاک خودرو جنیه تزئینی و تبلیغاتی نیز دارد که تبلیغات متنوعی را می توان بر رروی آن طراحی کرد. این محصول مورد استفاده در نمایندگی های خودرو ، شرکت های وارد کننده هودرو ، تعمیرگا ههای مجاز، کارواش ها ، نمایندگی های بیمه و … میباشد.
سفارشی ساز ، درج لوگو
چگونگی متن تبلیغات بر زوی قاب پلاک ها:
نوشته ای تبلیغاتی درج شده بر روی قاب پلاک می تواند کاملا متفاوت باشد و بستگی به سلیقه دارد بطور مثال:
تبلیغات برای یک نمایندگی خودرو می تواند به شکل زیر باشد. 
نام عاملیت ، کد نمایندگی ، شماره تلفن ، وب سایت ، لوگوی اختصاصی
 و