دور قاب پلاک دارای طلق میباشد در رنگهای مختلف تولید میشود.

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.