این نوع از رو پلاکی به صورت سفارشی بنا به درخواست مشتری میباشد و نام و برند نمایشگاه چاپ میشود دررنگ بندی مختلف.

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.