این نوع از رو پلاکی در رنگ مختلف و نام و برند نمایشگاه چاپ میشود.

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.