رنگ زمینه آن مشکی بوده ونام و عکس برند یا نمایشگاه به رنگ طلایی روی آن حک میشود .

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.