چاپ قولنامه ماشین

چاپ قولنامه ماشین

وقتی که دو یا چند نفر قصد خرید و فروش مالی (برای مثال اتومبیل) را دارند اما هنوز مقدمات آن آماده نیست، خریدار و فروشنده قراردادی بنام «قولنامه» تنظیم می‌کنند

و تعهد می‌کنند که در زمان و مکان مشخصی (برای مثال در یک دفتر ثبت اسناد رسمی) حاضر شده و طبق شرایطی که قبلاً در قولنامه معین نموده‌اند معامله را بصورت رسمی ثبت کنند.

معرفی نرم افزار چاپ قولنامه سرو

یکی از امکاناتی که نرم افزار مدیریت نمایشگاه خودرو سرو دارد این است که نمایشگاه‌های اتومبیل به راحتی با استفاده از آن می‌توانند قولنامه‌های خود را در کامپیوتر ثبت و با استفاده از چاپگر چاپ نمایند. این نرم افزار در اصل یک برنامه کامپیوتری برای چاپ قولنامه‌ها است که با نصب آن بر روی کامپیوتر به راحتی می‌توانید قولنامه‌های خود را با کامپیوتر ثبت نمایید.

نرم افزار چاپ قولنامه نمايشگاه اتومبيل يک برنامه قابل نصب روي کامپيوتر است که با استفاده از آن نمايشگاه هاي اتومبيل(اتوگالري ها، بنگاه هاي معاملات خودرو) مي توانند قولنامه هاي خود را ثبت، بايگاني و چاپ نمايند.

از دیرباز بنگاه‌های اتومبیل به منظور انعقاد یک قرارداد بین خریدار و فروشنده اتومبیل از یک برگه که بر روی آن چندین بند قول و قرار بود استفاده می‌شد. امروزه اکثر نمایشگاه‌های اتومبیل به دنبال یک برنامه کامپیوتری جامع و کامل برای مدیریت نمایشگاه خود هستند. در این مقاله قصد معرفی نرم افزاری را داریم که یکی از قابلیت‌های آن چاپ قولنامه می‌باشد.

در صورتی که خودرو دست دوم خود را پیدا کرده و قصد خرید آن را دارید طی مراحل خرید خودرو باید قولنامه ای بین خود بنویسید قولنامه قراردادي است كه پيش از انتقال سند براي قطعي كردن برخي موارد بين خريدار و فروشنده تنظيم مي‌شود.

در قولنامه مشخصات كامل فروشنده و خريدار شامل مشخصات شناسنامه‌اي، آدرس، شماره تلفن و شماره ملي ثبت مي‌شود.

همچنين مشخصات كامل ماشینی كه قرار است معامله شود به همراه وضعيت فني آن، نحوه پرداخت پول و ميزان بیعانه، تاريخ دقيق تنظيم سند و محل دفترخانه نيز در قولنامه درج مي‌شود تا در روز تنظيم سند مشكلي پيش نيايد.

یکی ازمهمترین اسنادی که در هنگام خریدوفروش املاک وخود رو ، تنظیم می شود ، مبایعه نامه یا همان قولنامه می باشد که به آن مبایعه نامه نیز گفته می شود . در نوشتن قولنامه باید به یکسری نکات توجهش و دکه عدم رعایت آنها ممکن است درهنگام فروش مورد معامله ، درآینده تاثیر منفی بگذارد . درهنگام خریدوفروش خودرو نیز معمولا ی هم با ی عه نامه یا همان قولنامه خودرو تنظیم میگردد که طبق آن ، فروشنده و خریدار متعهد میشوند یکسری شرایط را رعایت کرده واقدام به معامله نمایند .

نمونه اماده قولنامه مبایعه نامه خودرو 

 

بسمه تعالي

مبایعه نامه خرید و فروش خودرو​

مادة 1: طرفين معامله:

1-1 :فروشنده: فرزند: به شناسنامة شمارة: صادره از: با کد ملی : ساكن نشانـي: تلفن:

2-1: :خریدار : فرزند: به شناسنامة شمارة: صادره از: با کد ملی : ساكن نشانـي: تلفن:

مادة 2: مورد معامله ومشخصات آن:

مورد معامله عبارتست از انتقال و فروش 6 دانگ يكدستگاه سواري : سيستم : تیپ : مدل : رنگ : شماره موتور : شماره شاسي : شماره پلاک : 

مادة 3 : ثمن معامله:

ثمن مورد معامله مبلغ (بعدد): ريال ، معادل (بحروف) : ریال تعیین گردیده است.

1-3: همزمان با عقد این قرارداد مبلغ ریال طی فیش به شماره / شماره رهگیری به حساب/ کارت معرفی شده از سوی فروشنده به شماره بانک بنام واریز گردید.

2-3: توافق شده است باقیمانده مبلغ مورد معامله یعنی ریال بعد از تنظیم سند و انتقال قطعی سند در دفتر اسناد رسمی به فروشنده پرداخت گردد.

مادة 4: شروط معامله:

1-4: فروشنده مكلف است قبل ازتاريخ تنظيم سندرسمي ،كلية اسناد و مدارك لازم اعم ازمفاصاحساب هاي مالياتي نقل وانتقال وعدم خلاف ورا تهيه و به خریدار و دفترخانة مورد نظر تسليم نمايد بطوريكه در روز تنظيم سند رسمي هيچگونه مانعي براي تنظيم سند موجود نباشد.

2-4: فروشنده اقرار نمود كه مورد معامله مشمول مصادرة اموال نبوده ودر توقيف نمي باشد و مورد رهن و وثيقة كسي نيست و منافعي ازآن به هرشكلي به ديگري واگذار نشده و ممنوع المعامله نمي باشد.

3-4: هرگاه بيع مورد ادعاي ديگري قرارگرفت و يا بعداً اين ادعا حاصل شده و به اثبات برسد بطوريكه عملاً نقل و انتقال تحقق پيدا نكند و يا سند تنظيمي ابطال گردد فروشنده مكلف است ثمن معامله را به قيمت روز (ودرصورت لزوم باجلب نظركارشناس) به خريدار پرداخت نمايد و چنانكه در اين زمينه خسارتي هم متوجه خريدار شود بايد اين خسارت را نيز نقدا جبران كند.

4-4: تأدية كليه ماليات ها و عوارض اعم از نقل و انتقال ، عوارض شهرداري، دارائي و كليه هزينه هاي بيمه و ... به عهدة فروشنده مي باشد.

5-4: با توجه به اينكه به موجب ضوابط جاري پلاك نصب شده در اتومبيل في الواقع به نام فروشنده مي باشد فلذا تا زمان تكميل مراحل نقل و انتقال پلاك منصوبه در اتومبيل در يد خريدار امانت مي باشد .

6-4 : طبق اظهار و اقرار فروشنده خودرو مورد معامله و کلیه منصوبات و متعلقات فنی و بدنه آن در صحت و سلامت کامل و بدون عیب و ایراد و صدمه و حادثه بوده و جز بخش کوچکی از گلگیر عقب سمت راست (شاگرد) که دارای مقدار کمی رنگ شدگی میباشد ، عیب و ایراد دیگری نداشته و ندارد. بدیهی است در صورت اثبات هرگونه مغایرت در ادعاها و اظهارات فوق الذکر فروشنده موظف است ثمن معامله را به قیمت روز نقدا به خریدار بازگردانده و کلیه خسارت های احتمالی وارده به وی را پرداخت نماید.

اين مبايعه نامه با توجه به مواد10و190و قانون مدني و با رعايت كلية شرايط و مقررات شرعي و قانوني معاملات دركمال صحت و سلامت ، با ارادة شخصي با علم و آگاهي از كم وكيف مورد معامله و اوضاع و احوال و زمان و مكان و نيز برابري ارزش مبيع با ثمن و با رضايت كامل طرفين مبادرت بانجام معامله نموده و باقبول اسقاط كافة خيارات خصوصاً خيار غبن اگرچه افحش باشد ، هيچيك ازطرفين حق فسخ آن را ندارد و صيغة شرعي عقد بيع ايجاباً و قبولاً جاري شد و نسبت به آنان و ورثه و قائم مقام قانوني لازم الاجراء بوده و نوسانات قيمت ها هم هيچگونه تأثيري درمبايعه نامه ندارد.

این قرارداد در تاریخ / / و در ساعت : بین خریدار و فروشنده منعقد گردیده و مدارک اولیه اعم از کارت خودرو ، بیمه نامه ، کارت سوخت ، و سوییچ ها به خریدار تحویل گردید.

* بدیهی است کلیه خلافی و تعهدات عوارضی و مالیاتی خودرو قبل از تاریخ و ساعت فوق الذکر به عهده فروشنده می باشد.

نام و امضاء فروشنده نام و امضاء خریدار نام و امضاء شاهد نام و امضاء شاهد